The following article has just arrived from Paul Caldani a student of Rabi Paulos Khofri. The article is in Farsi but we will soon publish it in English as well.


بیاد استاد و فرهیخته عالم موسیقی فولكلور آشوری رابی پولوس خفری

هروقت نامی از این زنده یاد برده میشود . بیانگر غرور این ملت شریف است كه در بطن خود چنین فرزندی را پرورش داد وجزو افتخارات فرهنگ و هنراین ملت محسوب میشود. زمانی من با این اسطوره هنری آشنا گشتم كه بیش از ۱۲ سال نداشتم. او اولین معلم و مربی موسیقی بنده بود. با توجه به اینكه در آن سن و سال سابقه كمی دردنیای هنری داشتم ولی شیفته دانش او گشته و دریافتم كه دانش هنری او نه تنها در حیطه موسیقی بحد كمال بود بلكه در زمینه های نقاشی و سرودن اشعار آشوری ید بسزائی دارد. اگر به كارنامه هنری این هنرمند نگرشی داشته باشیم .پولوس خفری فرزند پدر هنرمند ی بود كه موسیقی را بخوبی میشناخت و موسیقی در خون او جریان داشت اما پولوس خفری كه نشانی از پدر در بر داشت با علاقه وافری در دنیای موسیقی فوكلور آشوری سیرنمود و از همان نوجوانی در احیای موسیقی فولكلور آشوری نهایت كوشش را نمود. با تشكیل یك گروه در آبادان كنسرتهای متعددی را اجرا كرد كه منافع آن را دراختیار جمعیت آشوریان آبادان گذاشت تاباشگاه و مدرسه ای در آن شهر احداث نمایند . او دریافت كه دامنه موسیقی وسیع است لذا به فراگیری موسیقی كلاسیك پرداخت و مراحل آن را تا سطح هارمونی و اركستراسیون با موفقیت طی نمود .پس از اخذ مدرك در موزیكولوژی پولوس خفری باكلوله باری از دانش موسیقی به مرحله دیگری از موسیقی آشوری قدم نهاد با جراتی كه در وجود او بود به نوشتن قطعاتی فولكور آشوری پرداخت و زیر بنای موسیقی فولكور آشوری را دگرگون كرد و بر مبنای ساختار صحیح موسیقی كلاسیك به نوشتن قطعات اقدام نمود وبه جامعه هنری ارائه داد . او با استفاده از تكنیك پلی فونیك وهارمونیزاسیون چندین كنسرت در ایران اجرا نمود كه خاطره آن هنوز نه تنها در ذهن من است بلكه د ر ذهن اغلب بازماندگان نسلهای قبل از من نیز باقی مانده است . بیاد دارم در كنسرتی كه بین سال ۱۹۶۰و ۱۹۷۰ اجرا شد . ملودی ها وا شعار این كنسرت برگرفته از طبیعت و زندگی روز مره و آداب و روسوم قوم آشور بود و گروه همسریان این ملودیها را به نحو احسن اجرا نمودند. پولوس خفری در نوشتن ملودی ها و آهنگسازی وسواس خاصی داشت .او براین باور بود كه .ساختار موسیقی فولكور بایستی بر اساس موضوعی نوشته شود و در چهار چوب فرهنگ و آداب ورسوم آن ملت و قوم باشد. همین باعث گشت كه آثاری را بیاد گار بگذارد كه به فرهنگ آشوری عطف دارد٫ اما متاسفانه به جز تعداد معدودی كه ضبط و اجرا شده است مابقی آثار او هنوز ارائه نشده است و این بر گردن فرزند هنرمندش مارگریت خفری و شاگردان او است كه این ٱثار را ارائه دهند و نگذارند گرد و غبار بیش از این روی این آثار را بپوشاند. در اینجا شایان ذكر است كه هنر موسیقی پولوس خفری فقط در موسیقی آشوری خلاصه نمیشود بلكه در تنظیم سرودهای مذهبی خدمات شایانی را ارائه نموده است . كه سالیان درازی است در كلسیا های اقصی نقاط دنیا ٫ آثار وی را در مراسم های مذهبی اجرا میكنند .كارنامه هنری او مملو از آثار جاودانه است و میتوان گفت كه پولوس خفری در كلیه زمینه های موسیقی تبحر داشت . گوشه ای ازكارنامه موسیقی او را میتوان به نوشتن چندین ملودی در موسیقی سنتی ایرانی اختصاص داد. او با استفاده از دستگاه های موسیقی ایرانی قطعاتی را نوشته و ا جرا كرده است كه در هر یك از این قطعات حدیثی نهفته است. گفتنی های زیادی را میتوان در مورد این موسیقدان و فرهیتخته عالم هنری كه بر خاسته از ملت آشوراست بیان نمود ولی قلم من قاصر است كه بیش از این از اوسخن گویم وكلام خود را با این جمله به اتمام میرسانم. پولوس خفری فرزند خلف قوم آشور طی هفتاد و اندی سال زندگی حیا ت بخش موسیقی فولكلور آشوری میباشد و آثاری را از خود بجا گذاشته است كه هرگز روی كهنه گی را بخود نخواهد دید و شنیدن این آثار در هر
مقطع زمانی لذت بخش میباشد
یادش گرامی باد و جاودانه باد نام پر افتخار او

پل كلدانی لس آنجلس ۲۰۰۹

About Paul Caldani

Paul Caldani (پل كلدانی) (Musician, radio personality, Assyrian scholar, and author of non-fictional Iranian folk tales) was born on May 25, 1949, in Sanandaj (سنندج), Iran (ایران).

Growing up, he was always surrounded with music and he eventually taught himself to play the Tonbak (تنبك) and the Daf (دف) (Persian Instruments)[1] at the age of six, and went on to perform many concerts in Iran. In 1958, an Iranian TV children’s program invited him to perform live Kurdish dance on TV where he performed Kurdish dance and playing the Tonbak and Daf until his late teens. Later, impressed by the music and he developed an intensive fascination with Iranian folk music (موسیقی محلی ایران), specifically Kurdish dance and Kurdish music. At the age of 19, he became interested in learning to play the piano, organ and keyboard. Within 2 years he became fluent in playing all three instruments under the direction of his music teacher, maestro Paulus Khofri. In addition to dedicating his life to music, Paul obtained his B.A. degree in business management and in 2004 a master’s degree in education curriculum, both with honors.